Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perkhidmatan

​Memproses dan menyediakan Kertas Mesyuarat untuk pertimbangan SPA dalam perkara-perkara seperti berikut:​

  1. Permohonan ke lantikan jawatan Open Vote.
  2. Sokongan naik tanggagaji mengikut Skim atau Khas Kepada Pemegang
  3. Permohonan atau sokongan penyelarasan gaji setelah mendapat kelulusan tambahan atau setelah kenaikan pangkat dan lain-lain
  4. Sokongan kenaikan pangkat, permohonan atau sokongan tukar jabatan,  Permohonan berkhidmat semula selepas bersara, Permohonan penyelarasan kenaikan pangkat bagi jawatan-jawatan di luar bidang kuasa SPA
  5. Sokongan penetapan jawatan setelah tamat tempoh percubaan
  6. Sokongan tempoh percubaan dilanjutkan – belum memenuhi syarat-syarat lantikan
  7. Permohonan membaharui perkhidmatan kontrak/ Sebulan ke Sebulan (SKS-TDDP).
  8. Penyerapan dari Skim Perkhidmatan lama ke Skim Perkhidmatan Baru yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Tanggagaji (JTG).
  9. Sokongan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai kanan dalam Bahagian I dan II.
  10. Menyediakan dan menyampaikan keputusan/kebenaran SPA kepada Kementerian/Jabatan.